Enkarlan

Enpleguaren sustapenerako zentroa

Centro para la promoción del Empleo

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO “ENKARLAN 2020-21” ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

El Longar, 1 (ZallaLan) - cita previa: 946390001 – ext. 601

Para Personas desempleadas > 45 años y colectivos con dificultades de inserción / 45 urtetik gorako eta laneratzeko zailtasun dituzten langabetuentzat

Certificado Profesional "Operaciones Auxiliares de Fabricación mecánica" /: "Fabrikazio Mekanikoan Oinarrizko Lanak" Gaitasun Ziurtagiria 400 h/o 19/10/2020

Itinerario Formativo para el desarrollo profesional en el ámbito socio sanitario" / "Osasun-arreta eremuan lan garapenerako trebeziak" Ibilbide Formatiboa: 200 h/o 19/10/2020

Formación básica "Operac. aux. de electricidad, electrónica y domótica / "Elektriziate, Elektroniko eta Domotika arlotan oinarrizko lanak" Oinarrizko Heziketa 190 h/o 02/12/2020

Fomación en habilidades "Habilidades en el entorno laboral" / "Lanpostuetarako gaitasun sozio-laboralak" Trebakuntza: 100 h/o 16/11/2020

Formación básica "sector logistica" / "Logistika arloa" Oinarrizko Heziketa: 65 h/o

Formación para Personas Jovenes en desempleo (<30 años) Gazte langabeentzako Trebakuntza (<30 urte)

Certificado Profesional "Operaciones básicas de restaurante y bar" / "Jatetxeko eta tabernako oinarrizko eragiketak" Gaitasun Ziurtagiria: 210 h/o 01/12/2020

Formación básica "Mecánica/o - dependienta/e de bicicletas" / "Bizikleten mekanikaria eta saltzailea" oinarrizko Heziketa 200 h/o 02/11/2020

Formación básica Soldadura "Electrodo/MIG-MAG / TIG" Soldagintzan Oinarrizko Heziketa 135 h/o 24/11/2020

Formación básica "Cocina Internacional" / "Kanpoko Sukaldaritza" Oinarrizko Heziketa 45 h/o 26/10/2020

Formación básica "Pan y Masas dulces" / "Ogia eta Ore Goxoak" Oinarrizko Heziketa 45 h/o 09/11/2020

Formación básica "Cocina en miniatura-Pintxo Pote" / "Sukaldaritza txikia-Pintxo Pote" Oinarrizko Heziketa 45 h/o 23/11/2020

Formación básica "Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones" / "Elektriziate, Elektroniko eta telekomunikazioak" Oinarrizko Heziketa: 90 h/o

CERTIFICADOS PROFESIONALES - GAITASUN ZIURTAGIRIAK

Atención Socio-sanitaria en Instituciones + Teleasistencia / Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea + Telelaguntza 656 h./o. 01/12/2020

Atención Socio-sanitaria en Domicilio / Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea 600 h./o. 01/12/2020

Camareros/as Piso / Solairuetako Zerbitzariak 400 h./o. 13/01/2021

Operaciones basicas de Cocina nivel 1 itinerario completo / Sukaldaritzako oinarrizko eragiketak 1. maila erabateko Ibilbidea 326 h./o. 01/12/2020

Cocina (nivel 2 ). Itinerario completo / Sukaldaritza (2. maila).Erabateko ibilbidea 786 h./o. 01/03/2021

Política de privacidad. Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L., entidad pública gestora del ENKARLAN, tratara su información para poder suministrarle los productos y servicios que se ofrecen en nuestra web así como en la web municipal del Ayuntamiento de Zalla. Asimismo, mediante los formularios de registro de la web, se recaban datos que se almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de gestionar el servicio solicitado, y el envío de newsletters, si procede, siempre relacionados con la actividad del centro. En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior. Únicamente usted tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto estos datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido a través de casillas, será considerado como declaración afirmativa a través de la cual el usuario presta su consentimiento expreso e inequívoco – en virtud del artículo 6 a 9 del RGPD – al tratamiento de los datos de carácter personal en los términos que se exponen en el presente documento. Vigencia de los datos. Los datos personales recogidos a través de los formularios, así como la casilla de envío de newsletter serán conservados todo el tiempo que usted decida. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos que la normativa de protección de datos pone a su disposición. Adicionalmente, los datos personales que nos proporcione bajo la contratación de nuestros servicios serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil vigente. En caso de que no se renueven los servicios, ENKARLAN seguirá conservando sus datos para el envío de información que consideremos sea de su interés vinculados con nuestra actividad. Legitimación. El tratamiento de sus datos es necesario para poder suministrarle los productos y servicios solicitados, así como en su caso para el envío de nuestra newsletter. Adicionalmente, el tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que se le solicita en el referido contrato que le vincula con el centro, así como también en las diversas aceptaciones a través de las casillas de los formularios de nuestra página web. Asimismo, al tratar sus datos con varios fines de los cuales se ha solicitado consentimiento individualizado, el usuario puede retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Derechos. Puede ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la dirección postal ENKARLAN, Longar, 1 48860 Zalla (Bizkaia), o a la dirección electrónica zallalan@zalla.eus. En todo caso, según la normativa vigente, tiene reconocido el derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición al tratamiento o su portabilidad. Cuando nos facilita sus datos, cualquier ciudadano tiene el derecho a obtener confirmación sobre si ENKARLAN está tratando datos de personales que le conciernan o no. Las personas interesadas podrán acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recabados. También puede comunicarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se trataran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Asimismo, los interesados tendrán derecho a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud de los tratamientos de datos realizados con anterioridad. Igualmente, las personas interesadas tendrán derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la siguiente dirección: Calle Jorge Juan 6, 28801 Madrid, cuando el interesado considere que ENKARLAN ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos. Destinatarios . Sus datos no serán comunicados a terceras empresas. Asimismo, le informamos que sus datos no se transferirán internacionalmente a ningún tercer país. Procedencia de sus datos. ENKARLAN no opera con datos especialmente protegidos. Trata y maneja datos obtenidos a través del consentimiento del interesado. Las Categorías de datos de carácter personal que se tratan son el acceso a los datos personales relativos al interesado, direcciones postales o electrónicas, Información comercial y Datos bancarios.Pribatutasun politika. Enkarterri Berri Zerbitzuak E.L.-an, ENKARLAN Zentroa kudeatzen duen Elkarte Publikoak zure informazioa tratatuko dugu,gure webgunean eta Zallako Udalarenean eskaintzen diren produktu eta zerbitzuak eman ahal izateko. Era berean, webguneko erregistro inprimakien bitartez, fitxategi batean biltzen diren datuak jasotzen dira, eskatutako zerbitzua eta newsletter-en bidalketa, beharrezkoa bada, eta betiere, Zentroaren jardunarekin erlazionatuta, kudeatzeko helburu esklusiboarekin. Zure datuak posta elektronikoaren mezu baten bidez ematen badituzu, hori fitxategiaren atal bat izango da, xedea eskaeraren kudeaketa edo egiten diguzun iradokizuna izango delarik, aurreko lerroaldean agertzen diren gainerako kontuei aplikatuta. Zuk soilik edukiko duzu datuetarako sarbidea, eta ezingo dira inoiz datu horiek utzi, partekatu, transferitu edota hirugarren bati saldu. Pribatutasun politikaren onarpena, laukitxoen bidez ezarritako prozeduraren bitartez, baiezko adierazpen gisa hartuko da, eta bere bidez erabiltzaileak baimen garbia eta nabaria ematen dio –DBEOren 6tik 9ra artekoartikuluen arabera– izaera pertsonalen datuen tratamenduari, dokumentu honetan azaltzen diren zehaztapenetan. Datuen iraunaldia. Inprimakien bidez jasotako datuak, baita newsletter-aren bidalketaren laukitxoa ere, zuk erabakitzen duzun denbora guztian zehar mantenduko dira. Edozein unetan, datuen babeserako araudiak zure esanetara jartzen dituen eskubideak erabil ditzakezu. Gehigarri gisa, gure zerbitzuen kontrataziopean ematen dizkiguzun datu pertsonalak gordeko dira, indarrean dagoen merkataritza-harremana mantentzen den bitartean. Zerbitzuak ez badira berritzen, ENKARLANek datuak kontserbatzen jarraituko du, gure sektorearekin zerikusia izan eta zuretzat interesgarria dela ikusten dugun informazioa bidaltzeko. Legitimazioa. Zure datuen tratamendua beharrezkoa da eskatutako produktu eta zerbitzuak eskaintzeko, baita gure newsletter- aren bidalketarako ere. Gehigarri gisa, datuen tratamendua Zentroarekin lotzen zaituen kontratuan eskatzen den baimenean dago oinarrituta, baita gure webgunean dauden inprimakietako laukitxoen bidez ematen diren hainbat baimenetan ere. Era berean, zure datuak helburu anitzekin tratatzerakoan, horien banakako baimena eskatuz, erabiltzaileak baimen hori edozein unetan ken dezake; eta, ondorioz, horrek ez dio eragingo kendu aurreko baimenean oinarritzen den tratamenduaren zilegitasunari. Eskubideak. Ondoren zerrendatzen den edozein eskubide gauza dezakezu ENKARLAN, Longar auzoa, 1 48860 Zalla (Bizkaia) posta helbidera edo zallalan@zalla.eus helbide elektronikora. Dena dela, indarrean dagoen araudiaren arabera, eskatzeko eskubidea duzu:Interesdunari buruzko datu pertsonalen sarbideari, bere zuzentzea edo kentzea, tratamendua mugatzeari, tratamenduari aurka egiteari edo eramangarritasunari. Datuak ematerakoan, edozein biztanlek du eskubidea ENKARLAN hari dagozkion datu pertsonalakerabiltzen ari den edo ez jakiteko. Interesdunek euren datu pertsonaletan sartzeko aukera izango dute, horiek zuzentzea edo kentzea eskatzekoa, besteak beste, datu horiek jasota izan ziren xedeetarako jada beharrezkoak ez direnean. Zure datuen tratamenduaren mugaketaren inguruan ere komunikatu gaitzakezu, eta, kasu horretan, kexen erabilerarako edo defentsarako tratatuko dira soilik. Era berean, emandako baimena une oro atzera botatzeko eskubidea izango dute interesdunek, horrek aurretik egindako datu-tratamenduen zilegitasunari kalterik eragin gabe. Halaber, interesdunek, ENKARLANek datuen babeserako aplikagarria den araudiari dagozkion eskubideak urratu dituela uste dutenean, Datuak Babesteko Espainiako Agentziari erreklamazioa egiteko eskubidea izango dute, honako helbidean: Jorge Juan 6, 28801 Madril. Hartzaileak. Zure datuak ez zaizkie hirugarren enpresei jakinaraziko. Bide batez, zure datuak ez zaizkiola nazioarteko hirugarren herrialde bakar bati ere helaraziko jakinarazten dizugu. Zure datuen jatorria ENKARLANek tratatu eta erabiltzen dituen datuak interesdunaren baimenaren bidez lortu dira. Tratatzen diren izaera pertsonaleko datuen Kategoriak: Sarbidea interesdunari dagozkion datu pertsonaletara, posta helbideak edo helbide elektronikoak, informazio komertziala eta bankuko datuak. ENKARLANek ez ditu bereziki babestuta dauden datuak tratatzen.